Επιβεβλημένη είναι πλέον μια αναμόρφωση των αντικειμένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την ανάγκη να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από τη στιγμή, που στο κομμάτι αυτό έρχονται να προστεθούν και τα διετή προγράμματα των πανεπιστημίων.

The post Ανάγκη να μπει τάξη στο τοπίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.