Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

Για την υγιεινή ,ως ‘’οδηγός για μια υγιή ζωή’’ αναφέρεται ότι,  το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και το ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Για το ασφαλή υγιεινό περιβάλλον σας ενημερωθείτε:

Χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς.
Αποφεύγετε το πλύσιμο τον χαλιών στο σπίτι, γιατί μπορεί να σας κοστίσε ι πιο ακριβά.
Δεν απορρυπαίνουμε – τινάζουμε χαλιά σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μην δημιουργείτε επικίνδυνη επιμόλυνση των εσωτερικών χωρων..
Δεν απορρυπαίνουμε στρώματα σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, μιας και δεν γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’- με την  επιμόλυνση που δημιουργείτε- μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων.
Ο ‘‘ Ατμιζμός ’’ των στρωμάτων,  δεν  αντικαθιστά την Απορρύπανση του.
Όταν υπάρχει μούχλα σε στρώματα, ή σε χαλιά,  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα, να είναι σε ολόκληρο το δωμάτιο η/και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους. Θα πρέπει να εξουδετερωθεί διότι, κάτω από ορισμένες συνθήκες συσσωρεύεται και αναπτύσσεται,  δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για την υγεία.
Για το Περιβάλλον Υπνοδωματίου πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πληρεί όλους τους «κανόνες υγιεινής» για σωστή ποιότητα ύπνου ,μιας και είναι ο χώρος που αγαπούν οι αλλεργιογόνοι παράγοντες και μπορεί να προκληθούν συμπτώματα αλλεργίας και άσθματος. Συνεπώς, οι καλές συνθήκες υγιεινής είναι απαραίτητες, για την ευεξία και ευζωία αλλά και για την πρόληψη ασθενειών.
Ίσως μην το γνωρίζετε το πόσο ‘’υποτίθεται καθαρά’’ και υγιεινά είναι, μετά από ένα ‘’Bio-λογικό καθαρισμό’’, άλλα και ποιοι «άγνωστοι κίνδυνοι» μπορεί να προκύψουν από την επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων  .
Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – σε Εσωτερικούς Χώρους, γίνονται εκτεταμένες  αναφορές  για θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”, αλλα και για τον καθοριστικό ο ρόλο των Bio-Εφαρμογών στην Προεργασία, πριν ή/και μετά από κάθε Επιστημονική Εφαρμογή, σε στρώματα, σαλόνια, χαλιά, μοκέτες, λείες επιφάνειες, κλπ.
Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» άλλα  και οι κίνδυνοι από την επανεμφανίσει προβλημάτων που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, οδηγούν τα νέα πρότυπα φυσικών εναλλακτικών λύσεων, για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας στους εσωτερικούς χώρους.
Οι επιπτώσεις με Η χαμηλή ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, επιδρά αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία
Εξασφαλίστε πρώτα το ότι οι εφαρμοστές που θα σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έχουν ‘’Επενδύσει σε τεχνολογική υποδομή’’ , για υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , δημιουργώντας  έτσι ένα καθαρό χώρο, για την αξιοπρεπή  διαβίωση σας, με “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,   (Bio-decontamination ).
‘‘Το κόστος μιας αγοράς, εξοπλισμού ή υπηρεσιών , μπορεί να είναι πολύ μικρότερο, από το σύνολο  των ‘’κρυφών χρεώσεων’’.
Τα φορητά μηχανήματα συντήρησης τύπου Vacuette , δεν καλύπτουν την επαγγελματική απορρύπανση των στρωμάτων .
Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουμε για τις “10 μισές αλήθειες” για την δήθεν ποιοτικά φθηνή καθαριότητα,  για τα 20+1 της Καθημερινότητας μας, άλλα και για τους 10 +1 λόγους μείωσης – αποφυγής αλλεργιών με την καθαριότητα.
Και ποτέ δεν ξεχνάμε :Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης  σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται, πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, διότι  κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών ειαναι αιτίες αλλεργιών.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, κλπ.

Υ.Γ.: Ακόμα κι αν δεν είστε μανιακοί με την υγιεινή, όλες οι παράμετροι στα προαναφερόμενα καθιστούν  ως αναπόφευκτη πλέον την ‘’επιτακτική ανάγκη’’  για να μελετηθούν σοβαρά.

Πληροφορίες με email στο info@hygienichome.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://hygienichome.gr