Μαζί με το Μέτσοβο, προορισμός για τον «τουρισμό εσωτερικού»