Άρτα: Υπογράφηκε η χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας
Χρηματοδότηση ύψους 2.5 εκατ € ενέκρινε η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ήπειρο στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις». 

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό 100% το δημοτικό κολυμβητήριο της Άρτας με 998.820 € και το κλειστό κολυμβητήριο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) με 1.460.396 €. 

Στο πλαίσιο του έργου, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο κολυμβητήριο της Άρτας αφορούν σε: 

– Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών

– Εγκατάσταση Αερόψυκτη Αντλίας Θερμότητας θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών

– Εγκατάσταση ηλιακού θερμικού συστήματος

– Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης χώρων

– Εγκατάσταση πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού (VRV)

– Εγκατάσταση μονάδας αερισμού – εξαερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας

– Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Ζ.Ν.Χ.

– Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα

– Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (Θερμική Ζώνη) και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (ΜΘΧ)

– Αναβάθμιση Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

– Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30% . 


Η εξοικονόμηση αυτή που μεταφράζεται σε μικρότερο λειτουργικό κόστος, θα επιτρέψει την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό για περίπου 5 μήνες το χρόνο.