Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ήπειρο ύψους 2.5 εκατ €
Χρηματοδότηση ύψους 2.5 εκατ € ενέκρινε η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο αθλητικών…

 

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό 100% το δημοτικό κολυμβητήριο της Άρτας με 998.820 € και το κλειστό κολυμβητήριο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) με 1.460.396 €.

Στο πλαίσιο του έργου, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο κολυμβητήριο της Άρτας αφορούν σε:
o Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών
o Εγκατάσταση Αερόψυκτη Αντλίας Θερμότητας θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών
o Εγκατάσταση ηλιακού θερμικού συστήματος
o Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης χώρων
o Εγκατάσταση πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού (VRV)
o Εγκατάσταση μονάδας αερισμού – εξαερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας
o Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Ζ.Ν.Χ.
o Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα
o Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (Θερμική Ζώνη) και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (ΜΘΧ)
o Αναβάθμιση Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ
o Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30% . Η εξοικονόμηση αυτή που μεταφράζεται σε μικρότερο λειτουργικό κόστος, θα επιτρέψει την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό για περίπου 5 μήνες το χρόνο.