Εγκρίθηκε η πρόταση του ΠΕΑΚΙ για χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ