Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δευτέρα και ώρα 20:00στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων επί της Αραβαντινού 5ε, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σε Επιτροπές/Συμβούλια Φορέων/Οργανισμών κλπ. 

2. Έγκριση Συμμετοχής του Ε.Ι. στις Εκθέσεις.

3. Έγκριση ενεργειών για την διοργάνωση Δράσεων και Τελικής Εκδήλωσης: «100 ΧΡΟΝΩΝ του Ε.Ι.»

4. Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, για το νέο κτήριο του Ε.Ι..

5. Έγκριση Α ΄ Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019 του Ε.Ι.

6. Συζήτηση επί του Νομοσχεδίου για το ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

7. Ορισμός Εκπροσώπων του Ε.Ι. στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου.

8. Εκλογή του Αιρετού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του, του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.