Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στον πρώην Δήμο Ζαλόγγου
Τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)» της…

 

Επίσης, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της Περιφέρειας με έγγραφό της προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των υποέργων:

– «Αστυνομικά αυτοκίνητα», προϋπολογισμού 333.600 ευρώ
– «Φορητά ραντάρ», προϋπολογισμού 13.578 ευρώ
– «Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων», προϋπολογισμού 13.570 ευρώ

Τα υποέργα εντάσσονται στην πράξη «Εξοπλισμός αστυνομικών υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου για δράσεις οδικής ασφάλειας».