Απαιτεί να σταματήσει “το συνεχιζόμενο έγκλημα του βιολογικού του Βάλτου”