Για λόγους αρχών και μη διατάραξης της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της