Τι συμπεριλαμβάνει η βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η βάση δεδομένων που αφορά τα δημοτικά και τοπικά συμβούλια.
Κάνοντας χρήση της βάσης δεδομένων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τον μέγιστο αριθμό σταυρών προτίμησης σε κάθε δημοτική ενότητα κάθε δήμου της χώρας, όπως και το όριο σταυρών προτίμησης για κάθε τοπική κοινότητα αντίστοιχα.
Στη βάση συμπεριλαμβάνεται επίσης ο αριθμός των εδρών κάθε δημοτικού και τοπικού συμβουλίου, που αποτελεί και τον ελάχιστο αριθμό υποψήφιων ενός συνδυασμού, όπως και το ανώτατο όριο υποψηφιοτήτων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα ψηφοδέλτιο.
Εκτός του συγκεντρωτικού πίνακα που συμπεριλαμβάνει όλους τους δήμους της επικράτειας, η βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα ελέγχου ανά περιφέρεια, καθώς και την προσαρμοσμένη αναζήτηση για κάθε δήμο ξεχωριστά, μέσω της επιλογής Αναζήτηση Δήμων.