Εξοικονόμηση άνω του 30%, που θα επιτρέψει την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό για περίπου 5 μήνες το χρόνο

   Χρηματοδότηση ύψους 2.5 εκατ. € ενέκρινε η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα, για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ήπειρο στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».
   Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό 100% το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Άρτας με 998.820 € και το Κλειστό Κολυμβητήριο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) με 1.460.396 €.
   Στο πλαίσιο του έργου, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο κολυμβητήριο της Άρτας αφορούν σε:

      – Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών
      – Εγκατάσταση Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών
      – Εγκατάσταση ηλιακού θερμικού συστήματος
      – Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης χώρων
      – Εγκατάσταση πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού (VRV)
      – Εγκατάσταση μονάδας αερισμού – εξαερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας
      – Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Ζ.Ν.Χ.
      – Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα
      – Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (Θερμική Ζώνη) και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (ΜΘΧ)
      o Αναβάθμιση Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ
      o Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

   Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Η εξοικονόμηση αυτή που μεταφράζεται σε μικρότερο λειτουργικό κόστος, θα επιτρέψει την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό για περίπου 5 μήνες το χρόνο.