Διάβημα της κοσμητείας της σχολής για θέσεις στο δημόσιο και στα ΔΙΕΚ