Στοχεύει στην αναβίωση της χρήσης υδροπλάνου στην Ελλάδα