Ελαφρύνσεις βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης