Βολές Βαρέων Όπλων στο (ΠΒΚ)…Από την «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ».
Κατά τον μήνα Απρίλιο Πραγματοποιήθηκαν στο ΠΒΚ βολές με πραγματικά πυρά από διάφορα οπλικά συστήματα Α/Τα (FAGOT, RH – 20 χιλ., όλμοι 60 και 81 χιλ. BARRET, ZU-23)  στο NAMFI (ΠΒΚ)

Οι Βολές των Ελληνικών Δυνάμεων με Βαρέα Όπλα ήταν  ως μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 5ης ΤΑΞΠΖ «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ».

Οι βολές των Βαρέων Όπλων «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ». εκτελέσθηκαν με ασφάλεια και  απόλυτη επιτυχία  και η διοίκηση της Μεραρχίας έβγαλε ουσιαστικά συμπεράσματα που αναφέρθηκαν στην Ιεραρχία του Στρατεύματος
veteranos.gr