Αναβάθμιση για τα Λιθαρίτσια και το Άλσος
Δύο νέες προτάσεις τις οποίες επεξεργάστηκε η παράταξη παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Οι προτάσεις αυτές αφορούν στην αναβάθμιση του Πάρκου Λιθαρίτσια και του Άλσους.
Το Πάρκο Λιθαρίτσια, είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους στην καρδιά της πόλης, που μένει όμως αναξιοποίητος.
Η αναμενόμενη επί πολλά χρόνια έγκριση της μελέτης ανάπλασης που θα οδηγούσε και σε ενοποίηση του Πάρκου με την κεντρική Πλατεία καθυστερεί, χωρίς να είναι σαφείς οι λόγοι καθυστέρησης ( παραμένει μια ακόμα μακέτα). Παρότι το έργο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά διαδικασία αν δεν προηγηθεί η ολοκλήρωση της μελέτης και η έγκρισή της από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.
Ο Δήμος, όπως τόνισε ο κ. Ελισάφ, μπορεί με μικρές δαπάνες να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο πάρκο, για τις οποίες δεν απαιτούνται ιδιαίτερα πολύπλοκες μελέτες, προκειμένου να αναβαθμισθεί ο χώρος, για να γίνει πιο ελκυστικός για τους Γιαννιώτες και για τους επισκέπτες της πόλης μας.
Οι παρεμβάσεις που προτείνεται να γίνουν  είναι:
Συντήρηση και επέκταση του φωτισμού στο πάρκο.
Συντήρηση και φωτισμός των κλιμάκων πρόσβασης στο πάρκο, όπως και τοποθέτηση ολισθητήρων (μπάρες) σε αυτές, για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ηλικιωμένων ατόμων.
Δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς με συνεχή φύλαξη.
Τοποθέτηση τηλεσκοπίων παρατήρησης της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής της.
Δημιουργία ανοιχτού χώρου για συναυλίες και εκθέσεις ερασιτεχνών και νέων υπό την φροντίδα ή την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου.
Συντήρηση και επαναλειτουργία του υπάρχοντος σιντριβανιού, όπως και του διαμορφωμένου μικρού ρυακιού.
Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, όπου λείπουν, στα γεφυράκια του ρυακιού.
Επισκευή, συντήρηση,  συνεχής καθαριότητα και επίβλεψη των υπαρχόντων WC. 
Συνεχής καθαρισμός και ευπρεπισμός του χώρου (συντήρηση πρασίνου, συνεχής απομάκρυνση σκουπιδιών, επισκευές των υφιστάμενων κατασκευών – στεγάστρων, επισκευή των διαμορφωμένων μονοπατιών και του πλακόστρωτου κλπ).
Διαμόρφωση μικρού χώρου στάθμευσης για ειδικές ομάδες επισκεπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι) μπροστά από τον χώρο του Μουσείου.
Όλες οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις απαιτούν την συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την συντόμευση του χρόνου έγκρισης των μελετών.
Το πάρκο Λιθαρίτσια είναι ένας εμβληματικός χώρος για τους Γιαννιώτες και τους επισκέπτες της πόλης. Η αναζωογόνηση του, σε πρώτη φάση, είναι απαραίτητη για την λειτουργία του κέντρου των Ιωαννίνων και καθοριστική παράμετρος στην προσπάθεια ενοποίησης των ελεύθερων χώρων του κέντρου. Εξυπακούεται ότι η εφαρμογή του προαναφερόμενου σχεδίου παρεμβάσεων προϋποθέτει και την φύλαξη του πάρκου από κάθε λογής παραβατικότητα, καταστροφές κλπ.
ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ
Το Άλσος είναι ένας ακόμη ζωτικός χώρος στην πόλη ο οποίος παρουσιάζει μια σχετικά ικανοποιητική εικόνα.
Ωστόσο παραμένουν πολλά προβλήματα. Τα κυριότερα από αυτά, σύμφωνα και με τους κατοίκους της περιοχής είναι τα εξής: 
Συνεχής και συστηματικός καθαρισμός του χώρου, όπως και συντήρηση των κατασκευών που υπάρχουν στο Άλσος, με ταυτόχρονη βελτίωση και συντήρηση του πρασίνου.
Βελτίωση των κατασκευών της παιδικής χαράς και της καθαριότητας της.
Βελτίωση και αύξηση του φωτισμού του χώρου.
Κατασκευή υπαιθρίων μπάγκων με τραπέζια.
Κατασκευή μικρού χώρου περιποίησης βρεφών.
Διαμόρφωση μικρού αναψυκτηρίου με κερματοδέκτες.
Καθοριστική παράμετρος για την πλήρη αξιοποίηση του Άλσους είναι η περιφρούρηση του χώρου από κάθε μορφής παραβατικότητα, για την ασφάλεια των κατοίκων, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η τήρηση του ωραρίουκοινής ησυχίας, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.
Ένα σημαντικό θέμα – έργο που πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά μετά από διαβούλευση με τους δημότες, για τις επιπτώσεις του στο χώρο και το περιβάλλον, είναι το κατά πόσον μπορεί στο  Άλσος να χωροθετηθεί  υπόγειος χώρος στάθμευσης.
Η διαμόρφωση στο κέντρο της πόλης και της αγοράς της ενός τέτοιου χώρου, συντελεί σημαντικά στην επίλυση του κυκλοφοριακού της προβλήματος. Οι υψομετρικές διαφορές που παρουσιάζει ο χώρος του Άλσους, μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Πουκεβίλ, βοηθούν στην κατασκευή ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι να μην χαθεί ούτε χιλιοστό πρασίνου, αλλά αντίθετα θα επιδιωχθεί η αύξηση του.


Οι προτάσεις για το περιβάλλον 
Τις προτάσεις της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» για το περιβάλλον, που προέκυψαν μετά την επεξεργασία της επιτροπής που είχε συσταθεί και περιλαμβάνονται αναλυτικά στο πρόγραμμα, παρουσίασε ο επικεφαλής της και υποψήφιος δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ.
Οι προτάσεις αφορούν στην διαχείριση των αστικών αποβλήτων, στη λίμνη, στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας και την προσαρμογή της πολιτικής προστασίας στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των συνεπειών.
1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Καθοριστικός παράγοντας για ένα πετυχημένο σχέδιο διαχείρισης είναι η ανακύκλωση. Σήμερα στο δήμο Ιωαννιτών κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Η επιτροπή Περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον Δήμο Ιωαννιτών πρέπει να στηρίζεται στα εξής:
Σε καινοτόμες δράσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ανακύκλωση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά των μαθητών.
Σε μια ολοκληρωμένη μελέτη για την υπογειοποίηση των κάδων του αστικού και εμπορικού ιστού. Με βάση την μελέτη αυτή θα καθορισθεί το φορτίο στερεών αποβλήτων σε κάθε περιοχή και θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κάδων, το είδος τους και οι θέσεις τους.
Στην αναδιάταξη του τρόπου αποκομιδής καιελέγχου των στερεών οικιακών απορριμμάτων και στην επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης και των πράσινων σημείων.
Στην επανεξέταση, σε πραγματική βάση, των παραμέτρων της μελέτης για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και κυρίως των συγκριτικών στοιχείων κόστους, για την  εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων.
Στην αναγκαιότητα μιας ενεργούς και ουσιαστικής  συμμετοχής του Δήμου  Ιωαννιτών, στον Φορέα Διαχείρισης απορριμμάτων.
2. Διαχείριση της Λίμνης Παμβώτιδος.
Είναι γνωστό ότι η λίμνη παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι προτάσεις για την προστασία της στηρίζονται στον συνδυασμό περιβαλλοντικών κα πολεοδομικών παρεμβάσεων.
Η επιτροπή Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος διατύπωσε και τις παρακάτω θέσεις για την προστασία της Λίμνης:
Αποπεράτωση όλων των έργων του αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις κλπ)σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου, με ταυτόχρονο έλεγχο των παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο των ομβρίων.
Έλεγχος – απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων από τα νερά που καταλήγουν στην λίμνη μέσω του δικτύου των ομβρίων της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων.
Διαμόρφωση του απαιτούμενου πολεοδομικού πλαισίου για το παραλίμνιο μέτωπο και τις περιοχές Λιμνοπούλας, Μάτσικα και Ανατολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΠΧΗ.
Δημιουργία των απαιτούμενων εποπτικών μηχανισμών για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την λίμνη, όπως η σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και καθορισμός των ορίων παρέμβασής τους για την διαφύλαξη του οικοσυστήματος της λίμνης.
Κατοχύρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Δήμου στις αποφάσεις για την Παμβώτιδα.
3. Εξοικονόμηση ενέργειας
Η βελτίωση του περιβάλλοντος προϋποθέτει μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στροφή στις Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Ο Δήμος πρέπει να συμβάλει με κάθε τρόπο στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιώντας τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών του εγκαταστάσεων, των σχολικών συγκροτημάτων και κάθε δομής που απαιτεί ενεργειακή διαχείριση.
Πρέπει να επισημανθεί η σημασίατης διάθεσης Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην πόλη μας. Ο Δήμος πρέπει να πρωταγωνιστήσει για την εξασφάλιση με κάθε δυνατή μέθοδο για την παροχή ΦΑ στην περιοχή μας. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται η κατάρτισηενός χάρτη δικτύου διανομής και χρονικού προγραμματισμού των τμημάτων υλοποίησης του.
4. Αστικό πράσινο
Το αστικό πράσινο και το πράσινο γενικότερα είναι καθοριστικός παράγοντας για κάθε σύγχρονη πόλη και την ευρύτερη περιφέρειά της.Ηδιαχείρισή του, η συντήρησή του και η επέκτασή του δεν είναι μια ευκαιριακή διαδικασία. Απαιτεί ένα σύστημα οργανωμένης αστικής δασοπονίας, το οποίο για έναν σύγχρονο Δήμο, αποτελεί προτεραιότητα. Έχουμε καταθέσει στο πλαίσιο της διαβούλευσης τις προτάσεις μας για το πράσινο.
5. Πολιτική προστασία
Είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων και δράσεων, ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου να είναι προετοιμασμένες για κάθε καταγεγραμμένο ή προβλέψιμο κίνδυνο.
Συντονιστής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι ο Απόστολος Φίλης και μετέχουν ο: Βασίλης Ζωγράφος, Αντιγόνη Κατσούρη, Χάρης Δολιώτης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Άγγελος Νάτσικας και Μάριος Βαβάτσικος.

Οι προτάσεις για την Παιδεία
Τις προτάσεις για την Παιδεία, παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, όπως προέκυψαν μετά την διαβούλευση της Επιτροπής της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή». Στόχος είναι η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και του ίδιου του ρόλου του δήμου, ο οποίος πρέπει να είναι πρωταγωνιστής σε θέματα συνεχούς επιμόρφωσης.
Στις βασικές δεσμεύσεις της παράταξης περιλαμβάνονται:
-Ενίσχυση των δομών της δια βίου μάθησης που θα οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις με θεματικές που θα αφορούν θέματα παιδείας, υγείας, πολιτισμού, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας κ.α. Ευρύτεροι στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι η προώθηση της γενικής εκπαίδευσης των ενηλίκων ατόμων, η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους, η διάδοση της γνώσης, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας, η ομαλή επαγγελματική ένταξη στην κοινωνία, με στόχους τη δημιουργία ενεργών πολιτών, την προστασία των ευπαθών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
-Διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη μέσω στοχευμένων δράσεων.
-Συμμετοχή του Δήμου στην προσπάθεια δημιουργίας κέντρου έρευνας και καινοτομίας
-Βελτίωση των υποδομών των σχολείων με αλλαγές στην όψη, στο εσωτερικό τους καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο με ενσωμάτωση όλων των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητος ο βραδινός φωτισμός και η φύλαξη των σχολείων. Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της πρόσβασης στα σχολεία για ΑΜΕΑ.
-Συνεχή ενημέρωση των μαθητών από ιατρικό προσωπικό για θέματα που άπτονται της διατροφής, της υγείας, καθώς και σε θέματα, όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και τη βία
-Δημιουργία δομής επαγγελματικού προσανατολισμού υπό την αιγίδα του Δήμου και σε συνεργασία με το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Θα δοθεί έμφαση στα παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής.
-Εκπαιδευτική ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων μαθητών μέσω της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας κοινωνικού φροντιστηρίου
-Συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και τις άλλες δομές πολιτισμού ώστε όλοι οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τον κινηματογράφο, τα εικαστικά, την μουσική και την λογοτεχνία.
-Δημιουργία επιτροπής debate στα σχολεία για τη διοργάνωση αγώνων επιχειρημάτων και πειθούς γύρω από αμφιλεγόμενα ζητήματα.
-Δημιουργία φεστιβάλ παραδοσιακών παιχνιδιών
-Εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής.
-Ενίσχυση της εθελοντικής δραστηριότητας των μαθητών.
Ίδρυση Ψηφιακού Μουσείου και Κέντρου Προφορικής Ιστορίας της Ελληνικής Παιδείας στα Ιωάννινα την πόλη των Γραμμάτων και των Τεχνών.
Σε συνδυασμό με την πρότασή μας για την αποκατάσταση και την επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων, ένα εξ αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να στεγάσουμε  τα γράμματα της πόλης, την  πηγή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού,  τον  από το 1645 Γιαννιώτικο Διαφωτισμό  των Εθνικών Ευεργετών και των Διδασκάλων του Γένους. Έτσι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε με τη βοήθεια του πανεπιστημίου,  των εκπαιδευτικών και των μαθητών τη δια μέσω των αιώνων πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος  της χώρας  και τις συγκεκριμένες ιδεολογικοπολιτικές συνθήκες που επηρέασαν  και διαμόρφωσαν την τοπική ιστορία.
Έτσι θα αξιοποιηθεί το  πλούσιο εκθεσιακό και αρχειακό υλικό που παραμένει άγνωστο και ανεκμετάλλευτο σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο  φορείς  (Πανεπιστήμιο, Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Συλλόγους των Εκπαιδευτικών,   Ομίλους, Ιδρύματα, Ιδιώτες) και θα αναπτυχθούν κατάλληλα διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να εκπληρωθεί  επιτέλους το χρέος  της Πόλης  απέναντι στην πνευματική της ιστορία και  να  δοθεί η δυνατότητα σε νέες  και νέους με συγκεκριμένες ειδικότητες να εργαστούν  σε αυτό.
Την Επιτροπή συντόνιζε η Φιλιώ Ζαράχη- Νόκα και μετείχαν οι: Γιάννης Λυκογιώργος, Καλλιόπη Πεταλά- Γκιώκα, Ανδρονίκη Ζούκη, Χρήστος Στογιάννος, Άγγυ Χαρατσάρη, Αθηνά Σούλη- Τόλη και Σοφία Γκάρτζιου.