Ελάχιστες έως μηδαμινές είναι οι πιθανότητες διεξαγωγής debate μεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών στην Ήπειρο, παρά το ότι η πρωτοβουλία ανήκει στην ΕΡΤ και δεν έχει αφετηρία κάποιον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ή κάποιον υποψήφιο.

The post Δύσκολοι καιροί για debate σε δήμο και περιφέρεια appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.