Συνέχεια στον πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ Ελισάφ-Μπέγκα