Επέβλεψε την μετατροπή του Μεγάλου Δουκάτου σε διεθνές οικονομικό κέντρο