Πληροφορούμε το κοινό ότι την 15 και 16 Μαΐου 2019 και από 08:30 μέ-
χρι 22:30, θα εκτελούνται βολές όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς, στο
ύψωμα «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ Ιωαννίνων.
Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται μεταξύ των ΥΨΩΜΑ ΜΠΟ-