Έδωσε και τα ονόματα των “μαχητών” του που διέπραξαν τη σφαγή