Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης των έργων