Για ένα χρόνο άνοιγε τα παγκάρια και αφαιρούσε τα τάματα