Συζητήσεις για τη συνεργασία με τον Δήμο και τα αιτήματα