Τρεις νέες Προσκλήσεις του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της  Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), Θεόδωρου Γκοτσόπουλου.

– Η πρώτη Πρόσκληση, ύψους 150 εκ. ευρώ, αφορά στην άμεση χρηματοδότηση των δήμων όλης της χώρας για έργα και παρεμβάσεις, σε όλο σχεδόν το εύρος των αναπτυξιακών και κοινωνικών αρμοδιοτήτων τους:  από την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος, μέχρι την αναβάθμιση των κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών τους.     
Με την πρόσκληση αυτή υπερδιπλασιάζονται οι πόροι των δήμων για επενδύσεις και επιπλέον εισάγονται νέα κριτήρια για την πιο δίκαιη κατανομή τους. Εκτός από τον πληθυσμό, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, λαμβάνονται υπόψη η ορεινότητα και η νησιωτικότητα, η έκταση του δήμου, το μήκος του υδρευτικού, αποχετευτικού και οδικού δικτύου, καθώς επίσης και κοινωνικά κριτήρια, όπως το ποσοστό της ανεργίας και της φτώχειας.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης:

«Ικανοποιούμε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των δήμων, ιδίως της περιφέρειας, δημιουργώντας ένα δεύτερο συμπληρωματικό, τεχνικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ, που κατανέμεται πιο δίκαια, με τρόπο που αντανακλά καλύτερα την πραγματική κατάσταση των τοπικών κοινωνιών και τις ανάγκες τους».

– Η δεύτερη Πρόσκληση, ύψους 55 εκ. ευρώ αφορά στην εκπόνηση νέων ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και στην υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία.
Τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση, όπως και στον έλεγχο της καλής λειτουργίας των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απολύτως αναγκαίο για τη θωράκιση των σχολείων μας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με δεδομένο ότι σε πολλά από αυτά το σύστημα πυροπροστασίας ήταν ελλιπές ή και απαρχαιωμένο.

– Η Τρίτη Πρόσκληση, ύψους 35 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των παιδιών ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων και να πάψουν επιτέλους να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη τη χώρα 7.361 σχολεία δε διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και περισσότερα 9.917 δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.
Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε πρωτοφανή την επιτυχία του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», επισημαίνοντας ότι στον έναν μόλις, χρόνο λειτουργίας, περισσότερα από 2 δις. ευρώ έχουν ενεργοποιηθεί και βρίσκονται στη διάθεση των δήμων όλης της χώρας, ενώ οι εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα έχουν υπερβεί τα 1,3 δις. ευρώ. Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι μέσα από το Πρόγραμμα ολοκληρώνονται και παραδίδονται στους πολίτες, δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα που παρέμεναν για χρόνια ημιτελή, παρατημένα και αναξιοποίητα.
Αναφερόμενος ειδικότερα, στις δύο Προσκλήσεις που αφορούν τα  σχολεία, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι δεν αποτελούν αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά τμήμα μιας συνολικότερης πολιτικής της Κυβέρνησης για το παιδί, με προγράμματα και χρηματοδότησεις που ήδη τρέχουν για την κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στους Δήμους όλης της χώρας, αλλά και για την ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την οποία δόθηκαν 235 εκατ. ευρώ την τρέχουσα σχολική χρονιά (2018-2019), με τα 167 εκατομμύρια να είναι αμιγώς εθνικοί πόροι.

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»: 3 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

Α. Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με 150 εκατ. ευρώ

-Η επιχορήγηση ύψους 150 εκατ. ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»

-Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες.

-Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος και ειδικότερα:

Την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών.
-Το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα τους περιφερειακούς δήμους της χώρας, οι οποίοι ήταν ξεχασμένοι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για πρώτη φορά εκτός από την ετήσια τακτική επιχορήγηση των Επενδυτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) ύψους 140 εκατ. ευρώ, θα λάβουν με αυτή την επιχορήγηση το επιπλέον ποσό των 150 εκατ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Β. «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την                      εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

-Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €.

-Η Πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την καταγραφή που έχουμε στη διάθεσή μας, 7.361 σχολικές μονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917 σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

-Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθορίζεται σε:

500 € για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών
2.500 € για την κατασκευή χώρων υγιεινής

Γ. «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

-Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 55.000.000€

-Η Πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για:

Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας,
Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών
Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας

-Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται σε 1.000€ – 2.000€ για την εκπόνηση μελετών και σε 1.500€ – 3.000€ για την υλοποίηση των μέτρων & μέσων πυροπροστασίας

Συνολικότερες παρεμβάσεις για το παιδί
Από τον «Φιλόδημο ΙΙ», οι δήμοι χρηματοδοτούνται με  50 εκ ευρώ για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους. 309 δήμοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αξιοποιώντας το σύνολο σχεδόν, του προϋπολογισμού.
Από τον «Φιλόδημο Ι», ενισχύονται οι Δήμοι με 120 εκ. ευρώ για την ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, μεταξύ αυτών σχολικών κτιρίων και παιδικών σταθμών.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα σημαντικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στους δήμους όλης της χώρας, από τον «ΦιλόΔημο ΙΙ». 319 Δήμοι ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών τους.
Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο άδειας και λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Τον Σεπτέμβριο 2017, εκδώθηκε προεδρικό διάταγμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά και οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους και η διαδικασία ελέγχου των δημοτικών σταθμών, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά και την ασφαλή φιλοξενία των παιδιών.
Για να εναρμονιστούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του νέου ΠΔ, δημιουργήθηκε στο ΥΠΕΣ ειδικό πρόγραμμα ύψους 95 εκ. ευρώ  που χρηματοδοτεί τους δήμους  με ποσό έως και 50.000 ευρώ ανά σταθμό.
Η πρόσκληση εκδόθηκε τον Ιούνιο 2018 και έχει προθεσμία μέχρι τις 13/5/2019, μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις 78 δήμων για 387 σταθμούς, ύψους 18,3 εκ ευρώ, ενώ βρίσκονται προς έγκριση άλλες 80 αιτήσεις δήμων.
Εκπονήθηκε νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών σταθμών ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, με περισσότερο διάφανο και δίκαιο τρόπο.
Στο θέμα της Μεταφοράς Μαθητών από και προς τα σχολεία, από τις Περιφέρειες, εκδώθηκε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας, Υποδομών και Μεταφορών) νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, για μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Δημιουργήθηκε ένα ευέλικτο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, ώστε οι διαγωνισμοί να γίνονται έγκαιρα, με διαφάνεια και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα για την Εναρμόνιση της Επαγγελματικής με την Οικογενειακή Ζωή, το οποίο αναβαθμίσαμε και πλέον γίνεται μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους.
Να σημειωθεί ότι το 2015-19 δόθηκαν 235 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 167 εκ. προέρχονται αμιγώς από εθνικούς πόρους, ενώ το 2013-14 είχαν δοθεί μόλις 173 εκ. ευρώ, όλα από το ΕΣΠΑ.
Με τους πόρους αυτούς καλύπτονται όλες οι υπάρχουσες θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ενώ με τα νέα προγράμματα για την ανέγερση νέων παιδικών σταθμών που χρηματοδοτούμε και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πολύ σύντομα, όλα τα παιδιά θα έχουν μια θέση.