ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επιστολή»

Αξιότιμοι κύριοι:
Η πρωτοβουλία του κρατικού ενημερωτικού φορέα για τηλεοπτική συζήτηση, ενόψει των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου, θα βοηθήσει στον διάλογο που απουσιάζει, ειδικά στην περιφέρεια της χώρας και φυσικά στην Ήπειρο.
Δηλώνουμε την συμμετοχή μας σε ένα τηλεοπτικό debate των υποψήφιων περιφερειαρχών στην  Ήπειρο, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την συμμετοχή του νυν περιφερειάρχη.
Ιωάννινα, 22/04/2019
Με τιμή,
Γιώργος Ζάψας, περιφερειακός Σύμβουλος
Γ. Καλούδη 8Α , Ιωάννινα 45221