Συνάντηση του δημάρχου με στελέχη της Εθνικής Τράπεζας