Νέος κανονισμός καθορισμού τελών με παλιά ζυγολόγια… Αυτός είναι ο κανονισμός καθορισμού γενικών κανόνων τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ στερεών αποβλήτων, ο οποίος προσδιορίζει τις εισφορές και τα τέλη που θα καταβάλλονται στο εξής από τους Δήμους προς τους οικείους ΦΟΔΣΑ αλλά όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος, αυτό θα γίνεται μάλλον με λάθος…

The post Απορρίμματα: Νέα τέλη, με παλιές τιμές… appeared first on PBNEWS – Ειδήσεις με ονοματεπώνυμο.