Στην Επαρχιακή Οδό Κυπάρισσου – Νεραΐδας  Θεσπρωτίας