Δυο ακόμη έργα σε επαρχιακούς δρόμους του Ζαγορίου προωθεί με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής η Περιφέρεια Ηπείρου, συνεχίζοντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Το ένα αφορά τον Ελαφότοπο για το οποίο αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος και συγκεκριμένα: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο Ζαγορίου», προϋπολογισμού 73.500€ . Ανάδοχος είναι η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Προς δημοπράτηση οδεύει το δεύτερο έργο για το Κουκούλι με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου» προϋπολογισμού 250.000 €.

Τέλος, εγκρίθηκε πίστωση από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στο τμήμα «Διακλάδωση Ανατολικού Ζαγορίου έως κόμβο Ζαγορίου- Εγνατίας» με προϋπολογισμό 700.000 €.