Η πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διάσωση διατηρητέων κτηρίων
Η Περιφερειακή Αρχή εκτιμά ως θετικό βήμα την απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού κ. Μυρσίνης Ζορμπά