Πρώτη συνάντηση του Γ. Στέφου με το νέο διευθυντή εκπαίδευσης