Τον δρόμο της φυγής επέλεξε για μια ακόμη φορά η παράταξη της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το θεσμό του Δημοτικού Συμβούλιου.
Για να καλύψει την αδυναμία της να αρθρώσει έστω και ψήγματα πολιτικού λόγου εντός του Δημοτικού Συμβούλιου η παράταξη του κ. Γκόντα ανακάλυψε δήθεν «χαρακτηριστικά προεκλογικής ρουσφετολογίας»
Σε ότι αφορά τα περί «απαξίωσης του θεσμού» και «συνεδρίασης φιάσκο», ο κ. Γκόντας όντως προσπάθησε πολύ για να καταλήξει σε φιάσκο η συνεδρίαση, το σύνολο όμως των υπόλοιπων παρατάξεων με την παρουσία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το επέτρεψαν.
Ας αναλογιστεί γιατί έμεινε για μία ακόμη φορά μόνος