Καταβλήθηκε το 40% (57.774 € από τα 144.435 €) στη βιομηχανία τυροκομικών ΚΑΡΑΛΗ για την πράξη «Ο δρόμος του τυριού από την Πίνδο στον …κόσμο»
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση κάνοντας –όπως ανέφερε- μια εξαίρεση, ο απερχόμενος περιφερειάρχης κ. Καχριμάνης είπε «Ευχαριστώ για όλα», απευθυνόμενος στη “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ” και βάζοντας στην προσωπική του σελίδα στο facebook και τη φωτογραφία του τυριού Κασκαβάλ που παρήγαγε η γαλακτοβιομηχανία αυτή. 
Δεν το δοκιμάσαμε το τυρί αυτό, ίσως να είναι νοστιμότατο! Και…

ευχόμαστε να συνεχιστεί με επιτυχία η δραστηριότητα της συγκεκριμένης Ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας της οικογένειας ΚΑΡΑΛΗ.
Η ίδια αυτή επιχείρηση, επίσης με υπογραφή του κ. Καχριμάνη εντάχθηκε στην πράξη με τίτλο «Ο δρόµος του τυριού από την Πίνδο στον … κόσµο» συνολικής δημόσιας δαπάνης 144.435,11 € (ήδη καταβλήθηκε το 40%, δηλαδή 57.774,04 €).
Σίγουρα θεωρείται σημαντική τόσο η παραγωγή του Κασκαβάλ, όσο και η «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τοµείς αγροδιατροφής, δηµιουργικής βιοµηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας».
(Τα στοιχεία ελήφθησαν από την ανάρτηση στο fb του κ. Θεόδ. Δασούλα ) 
Τα links που παραθέτει: 
1) ΑΔΑ: Ω6ΓΖ7Λ9-Θ6Γ 
https://bit.ly/2VCyvhF

2) Το “ευχαριστώ” του κ. Καχριμάνη: https://bit.ly/2Vtk56Q