Τρεις νέες παραστάσεις από την ομάδα «Συν Πλην Τρία»