Από Ένωση Αγροτών, νέους αγρότες και Δήμο Ιωαννιτών