Ο σεβασμός μας σε όσους πιστεύουν ακόμη και σε αυτού του είδους τα «θαύματα» δεν μας αποτρέπει από το να κατακρίνουμε ευθέως αυτές τις παράτες με τις αερογέφυρες και υποδοχές του Αγίου Φωτός στα αεροδρόμια με κόκκινα χαλιά και δημόσια δαπάνη.

The post Πάσχα το Ελληνικό appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.