Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις αυξήσεις στο σουβλάκι -Αυτεπάγγελτος έλεγχος

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις αυξήσεις στο σουβλάκι -Αυτεπάγγελτος έλεγχος

Η προαναγγελία της αύξησης της τιμής στα σουβλάκια προκάλεσε την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αφού η εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων για τον καθορισμό των τιμών πώλησης απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η προαναγγελία της αύξησης στο σουβλάκι έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων. «Κατόπιν δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης της τιμής στο σουβλάκι από 1η Μαΐου 2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκκίνησε αυτεπάγγελτο έλεγχο στα πλαίσια του οποίου διερευνάται κατά πόσο οι αναφερόμενες στα εν λόγω δημοσιεύματα ενέργειες στοιχειοθετούν παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το θέμα με τα σουβλάκια.

Με αφορμή την προώθηση αυξήσεων στο σουβλάκι, η Επιτροπή σημειώνει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3959/2011 απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες, μεταξύ άλλων, συνίστανται στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, καθώς και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των σχετικών διατάξεων, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων».Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα