Παρεμβάσεις για την ποιότητα ζωής στην πόλη
Προς δημοπράτηση οδεύουν από τον Δήμο Ιωαννιτών η αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED και η αναβάθμιση 25 παιδικών…

 

Τον δρόμο της υλοποίησης, μετά από την έγκριση των όρων δημοπράτησης στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα παίρνουν τα έργα της αντικατάστασης των λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED, και της αναβάθμισης 25 παιδικών χαρών.
Ο διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια φωτιστικών LED είναι προϋπολογισμού 3.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κξαι θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους ενώ εκείνος για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών σε όλη την έκταση του Δήμου, είναι συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ με χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» όσο και από ίδιους πόρους.
Για τα φωτιστικά LED, η παρέμβαση προβλέπει την προμήθεια 2.700 περίπου νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, τα οποία θα εγκατασταθούν τόσο σε υφιστάμενες υποδομές οδικού φωτισμού όσο και σε νέες. Επιπλέον αυτών θα γίνουν νέες παρεμβάσεις στην υποδομή σε αντικατάσταση παλαιών υποδομών του οδοφωτισμού. Οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Οδικός φωτισμός – Κρεμαστός φωτισμός- Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ- Φωτιστικά σώματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής.
Σύμφωνα με την μελέτη το ετήσιο όφελος για το Δήμο Ιωαννιτών θα ανέρχεται στις 300.000 ευρώ περίπου, ενώ στο 70% φτάνει η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Για τις παιδικές χαρές, αυτές θα ανακατασκευαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας, ώστε να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία.
«Σήμερα έγινε ένα ακόμα βήμα για δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των Δημοτών μας. Τόσο η αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους, τεχνολογίας LED, όσο και η αναβάθμιση των παιδικών χαρών αποτελούν έργα με κοινωνικό πρόσημο τα όποια η Δημοτική μας Αρχή, σχεδίασε, μελέτησε και υλοποιεί. Συνεχίζουμε…», σημείωσε με γραπτή του δήλωση ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.