Η ακινησία είναι «κορυφαίος παράγοντας κινδύνου» όσον αφορά τη θνησιμότητα