Οι επιθέσεις αυτές, στοίχισαν τη ζωή σε 359 ανθρώπους