Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Κέντρου Στ. Τζιμογιάννη