Ποιες διευκρινίσεις δίνει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Δίνοντας στη δημοσιότητα τη σχετική εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτός της ανακοίνωσης της διενέργειας των Περιφερειακών Αρχών με την εγκύκλιο αρ.13/24460/3.4.2019, δίνει απάντηση σε ερωτήματα που έχουν τεθεί πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις Περιφερειακές εκλογές.
Σε ότι αφορά τη μεταδημότευση υποψηφίων δεν απαιτείται μεταδημότευση για υποψήφιο που είναι δημότης εκλογικής περιφέρειας άλλης από αυτή που θα θέσει υποψηφιότητα ως περιφερειακός σύμβουλος, εφόσον αυτές οι εκλογικές περιφέρειες ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.
Για παράδειγμα, ένας  δημότης Πύργου , που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια Ηλείας μπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως για παράδειγμα την Αιτωλοακαρνανία.
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος που δεν είναι δημότης δήμου της περιφέρειας όπου ενδιαφέρεται να εκλεγεί, μπορεί να μεταδημοτεύσει σε οποιοδήποτε δήμο αυτής προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα.
Για παράδειγμα αν ένας δημότης Αγρινίου (Δυτική Ελλάδα) επιθυμεί να είναι υποψήφιος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, πρέπει να μεταδημοτεύσει σε έναν οποιονδήποτε δήμο της Θεσσαλίας. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί:
  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια στην οποία ανήκει χωρικά ο δήμος αυτός και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου.
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο από τον οποίο μεταδημοτεύει.
Σε ότι αφορά το e-paravolo που πρέπει να καταβληθεί, η διαδικασία που ορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι η ακόλουθη:
Στην εφαρμογή e-paravolo της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων επιλέγουμε: «χορήγηση παραβόλου» και στη συνέχεια:
Στο πεδίο «Φορέας δημοσίου» επιλέγουμε: «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
 Στο πεδίο «Κατηγορία παραβόλου» επιλέγουμε: « Υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογές»
Στο πεδίο «Τύπος παραβόλου» επιλέγουμε: «[1372] Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειάρχη» ή «[1373] Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου»
Στην εγκύκλιο συμπεριλαμβάνεται και αναλυτικός πίνακας σχετικά με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να είναι ανοικτά οι Δήμοι , τα Πρωτοδικεία και οι Δ.Ο.Υ για τη διευκόλυνση των υποψηφίων.
Δείτε την εγκύκλιο αναλυτικά εδώ.