Οι ιστορίες του βιβλίου είναι μοναδικές, γιατί και το επάγγελμα του ιχθυολόγου είναι μοναδικό. Είναι γραμμένες από ιχθυολόγους με εξαιρετικό τρόπο, άμεσες και βιωματικές.

The post Τι κάνει ένας ιχθυολόγος σ’ αυτόν τον κόσμο; appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.