Αναζητώντας χρηματοδότηση για την ανάπλαση του παραλιμνίου

Αναζητώντας χρηματοδότηση για την ανάπλαση του παραλιμνίου
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ρεπορτάζ: ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Με σταδιακά βήματα προχωρά η ανάπλαση της παραλίμνιας περιοχής που…

 

Στο πλαίσιο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο χτες αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «Ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την Περιοχή ‘Μάτσικας’» στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου  με τίτλο: «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Για τον Δήμο Ιωαννιτών το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, που αφορά την ανάπλαση του συνόλου της παραλίμνιας περιοχής και έχει ως βασικούς στόχους

την επίτευξη ελεύθερης πρόσβασης και δυνατότητας προσέγγισης του υδάτινου στοιχείου της λίμνης,

τη δημιουργία μιας διαδρομής, παράλληλης με το όριο της λίμνης, περιπατητικής, αλλά και ποδηλατικής, αναπλάθοντας και αποκαθιστώντας παράλληλα ένα υγιές, καθαρό, φιλικό και κυρίως προσβάσιμο  τοπίο εκατέρωθεν αυτής,  και την επαναφορά της φυσικής όχθης, όπου αυτό είναι εφικτό και την άμεση διασύνδεση του ιστορικού κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων (μώλος) με την ευρύτερη περιοχή του Σπηλαίου Περάματος, με την δημιουργία διαδρομής για εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης (ποδήλατο – περίπατος), ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

Η δημιουργία της διαδρομής αναμένεται να ωφελήσει τόσο την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής αλλά και την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τη εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, Θανάση Μανταλόβα, ο Δήμος προτίθεται να καταθέσει αίτηση για την χρηματοδότηση του έργου η οποία περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 € και συγκεκριμένα:

– Το  κύριο  υποέργο  με  τίτλο  Ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την Περιοχή «Μάτσικας» με προϋπολογισμό: 3.800.000,00€.

–  Το υποέργο με τίτλο: «Αποζημιώσεις Πράξης αναλογισμού» με εκτιμώμενο προϋπολογισμό: 1.100.000,00€.  Ο μη συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του υποέργου προτείνεται για χρηματοδότηση από το εθνικό ΠΔΕ .

– Το υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 83.840,00€

– Το υποέργο με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ», με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 16.160,00€

 

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο 

Επίσης, στην εκπόνηση μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου θα προχωρήσει ο Δήμος Ιωαννιτών μετά την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα όσα εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιώργος Βίνης, προκειμένου ο Δήμος Ιωαννιτών να αναθέσει τη συνολική μελέτη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δήμου Ιωαννιτών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5β του άρθρου 5 του ΠΔ – 90/18», η αρμόδια υπηρεσία προχώρησε στην προεκτίμηση των αμοιβών που αφορούν τόσο το κόστος της μελέτης  ανασύνταξης του Β΄ σταδίου των μελετών ΓΠΣ Ιωαννίνων – Ανατολής – Παμβώτιδος – Περάματος, (Γ΄ φάση ΤΧΣ Ιωαννίνων) τόσο και αυτό της μελέτης  Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης εκτιμάται και της μελέτης  Γεωλογικής Καταλληλότητας, συμπεριλαμβανομένου και της τυχόν οριοθέτησης ρεμάτων,  με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 450.000 ευρώ.  

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα