Με υπεκφυγές και άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε προσπάθησε να διασκεδάσει την απαξίωση του κορυφαίου οργάνου της πόλης η δημοτική αρχή.
Η παράταξη Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία δεν προτίθεται να ακολουθήσει