Πρόταση για χρηματοδότηση έργου θα καταθέσει ο Δήμος Ιωαννιτών