Το Εργατικό Κέντρο για τη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς:

Το Εργατικό Κέντρο καλεί όλους τους εργαζόμενους, άνεργους, νέους, νέες στην Πρωτομαγιάτικη