Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 3.071.200,00€, για το οποίο είχε υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/2018, στην δράση 5.2.1.6 «Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων», ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΘΕΤΙΚΑ, λαμβάνοντας μάλιστα σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης την ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ μεταξύ των πέντε προτάσεων που κατατέθηκαν.
 Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας και  σε συνδυασμό με το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 6.114.000,00€ που έχει υποβληθεί από 10-12-2018 στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης, αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που στόχο έχει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 7 κύριους συλλεκτήρες ομβρίων για την περιοχή του Λαδοχωρίου και 2 κύριους συλλεκτήρες ομβρίων για την περιοχή του Γραικοχωρίου, με συνολικό μήκος κεντρικού δικτύου 3.055 μέτρα.
Η ΔΕΥΑΗ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι με γνώση, εμπειρία, προγραμματισμό και αποτελεσματικότητα είναι σε θέση να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό έργο, προγραμματίζοντας, μελετώντας, ωριμάζοντας, υποβάλλοντας, εντάσσοντας, υλοποιώντας και λειτουργώντας τις απαραίτητες περιβαλλοντικές υποδομές, δημιουργωντας  προστιθέμενες αξίες προς όφελος των δημοτών.